Remote Inteligent Service System - RISS
نام کاربر:  
کلمه عبور:    
 
ارسال درخواست عضویت


سیستم نظارت هوشمند از راه دور

سیستم نظارت هوشمند از راه دور

سرعت و دقت دو عامل بنیادین در ارائه خدمات پس از فروش برتر می باشند که تنها با بهره گیری روشها و تکنیک های به روز ارتباطی میسر می گردند. در این راستا شرکت کار و اندیشه با به کارگیری تکنولوژی روز دنیا با برقراری ارتباط مخابراتی بین سایت مرکزی شرکت کار و اندیشه و چیلرهای جذبی نصب شده ابـارا در سراسر ایران اقدام به مانیتورینگ از راه دور دستگاه ها می نماید.


 

RISS  سامانه نظارت بر شرایط وضعیت کارکرد چیلرهای جذبی ابـارا از راه دور می باشد که موجب حضور دائمی مجازی کارشناسان فنی شرکت کار و اندیشه در محل پروژه می شود

 

مزایای استفاده از سیستم نظارت از راه دور

پیش بینی بروز اشکال و کاهش احتمال بروز صدمات جدی (نگهداري پيشگيرانه)

 

 

کلیه پارامترهای مربوط به وضعیت کارکرد دستگاه به همراه تجهیزات آن شامل جریان آب، ادوات ایمنی و ثبت زمان کارکرد قطعات، تعداد عملیات، بار سرمایشی و موارد بسیار دیگر که به صورت روزانه به مرکز مانیتورینگ

ارسال می شود، این اطالعات در مرکز کار و اندیشه جهت اطمینان از صحت کارکرد دستگاه بررسی و تجزیه و تحلیل می شوند.

تحلیل داده های مربوط به هر دستگاه و مقایسه آن با داده های وضعیت کارکرد نرمال، موجب پیشگیری از بروز ایراد در دستگاه می شود.


 

 به حداقل رسانیدن زمان خاموشی دستگاه

 در پروژه هایی که نگهدار مقیم ندارند، در صورت بروز خطا و خاموشی دستگاه تا زمان دمیده شدن باد گرم از فن کویل ها، نگهدار دستگاه متوجه موضوع نخواهد شد در نتیجه رسیدگی به وضعیت دستگاه به موقع انجام نمی شود. سیستم RISS در صورت بروز خطا به صورت خودکار بالفاصله خطا را به افراد مورد نظر اطالع رسانی نموده و واحد مانیتورینگ از طرق مختلف اقدام به کمک رسانی در برطرف نمودن مشکل می نماید.

 

برنامه ریزی دقیق سرویس قطعات

 ثبت ساعات کارکرد قسمت های مختلف چیلر در سیستم RISS امکان برنامه ریزی دقیق سرویس قطعات دستگاه شامل؛ مشعل، پمپ های مبرد و محلول و ... را به خوبی فراهم می نماید.

باال بردن راندمان چیلر و مدیریت مصرف انرژی

از آنجایی که در گزارش های آنالوگ، نحوه کارکرد چیلر نمایش داده می شود با مقایسه کارکرد در روزهای مختلف می توان میزان و رفتار کارکرد را با توجه به اطالعات به دست آمده بررسی نمود.

به عنوان مثال، گزارش زیر نشان دهنده آن است که این چیلر در partial load کار می کند و در شرایط بسیار مناسبی از نظر میزان مصرف انرژی است

 

اطالع رسانی خودکار سیستم به کارفرما در زمان بروز خطا و پیش خطا

 در صورت بروز خطا و یا پیش خطا در چیلر، سیستم به طور آنی و خودکار از طریق SMS و ایمیل کارفرما و پرسنل ایشان را مطلع نموده و به دنبال آن پرسنل مستقر در بخش فنی راهنمایی های الزم را به مشتری اعالم می نمایند.

الف- ارسال پیامک (SMS)

 ب- ارسال ایمیل (Email)

 ج- تماس پرسنل فنی شرکت کار و اندیشه با مسئول نگهداری چیلر

 

جلوگیری از صدمات جدی و افزایش عمر دستگاه

 از آنجایی که کلیه پارامترهای دستگاه به صورت 24 ساعته کنترل شده و هرگونه مورد غیرعادی گزارش داده می شود، دستگاه در حالت نرمال کار کرده و عمر آن افزایش می یابد.

 

 

تهیه تاریخچه از کارکرد چیلر

 با ثبت پیوسته تمامی داده های دریافت شده از چیلر در سرورهای مرکز مانیتورینگ تاریخچه ای از این داده ها در سیستم وجود دارد که بر حسب نیاز می توان به آن مراجعه کرد. عالوه بر آن با تهیه تاریخچه از ایرادات به وجود آمده در کارکرد چیلر، جهت رفع آنها برای فصل کاری بعد می توان تمهیدات الزم را در نظر گرفت.

 

ارسال گزارش های کارکرددستگاه به صورت ایمیل و CD

 در پایان هر روز گزارش کارکرد دستگاه در طول 24 ساعت به آدرس ایمیل هایی که توسط مشتری اعلام شده ارسال می شود.

 

امکان برقراری ارتباط مشتری در هر ساعت از شبانه روز

 کلیه مشتریان می توانند با در اختیار داشتن یک نام و رمز عبور از طریق سایت شرکت کار و اندیشه با چیلر خود در هر ساعت از شبانه روز ارتباط برقرار نموده و گزارش آن را مشاهده کنند.

کنترل 130 پارامتر دستگاه توسط گزارشات ارائه شده

 الف- گزارش نموداری عملکرد دستگاه

 ب- گزارش عملکرد تجهیزات کنترل کننده دستگاه

 یکی از مهمترین مسائل درکارکرد بهینه و ایمن دستگاه چیلر، عملکرد صحیح قسمت های کنترل کننده سیستم می باشد که در مواقع مورد نیاز این تجهیزات به طور خودکار عمل کرده و از آسیب به دستگاه جلوگیری می نماید.

داده های ارائه شده در این قسمت شامل مواردی است که صحت عملکرد این کنترل کننده ها را نشان می دهد. این گزارش به صورت 24 ساعته و 1 ساعته قابل ارائه است

ج- گزارش عملکرد تجهیزات دستگاه

 ین گزارش شامل کارکرد فن برج و تجهیزات داخل دستگاه چیلر مانند پمپ ها ، شیرها و... می باشد و به صورت 24 ساعته و 1 ساعته قابل ارائه است.

د- دریافت گزارشات به صورت نمودارکلی

 گزارشات آنالوگ به صورت نمودار ارائه می شود تا موارد غیر عادی به راحتی قابل رویت باشد و در تقاطی که این موارد وجود دارد بررسی دقیق انجام شود.

تمام حقوق این سایت برای کار و اندیشه محفوظ است